Naklejki, wizytówki i banery - czyli o druku

teriałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do dru

Dodane: 17-04-2019 20:05
Naklejki, wizytówki i banery - czyli o druku naklejki wypukłe 3d

W tym znaczeniu termin ten dotyczy

DTP (ang. desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do dru

© 2019 http://www.osiadly.waw.pl/